Tõuaretus

Talle nimede register

Mis on jõudluskontroll ja kellele see on mõeldud?

Jõudluskontrolli on oodatud kõik põlvnemisjärgsed kihnu maalambad, kelle omanikud soovivad olla osa selle imelise põlistõu säilitus- ja aretustööst. Jõudluskontrollis olevate lammaste regulaarne kontroll, andmete kogumine,  salvestamine ning analüüsimine aitavad teha parimaid aretusvalikuid väärtustades kihnu maalammast ja selle ohustatud tõu geneetilist väärtust. Professionaalse hindaja külastus peale jõudluskontrolliga liitumist annab omanikule võimaluse läbi arutada ja saada väärtuslikku nõu oma karja hetkelisest seisust ning tuleviku visioonist.

Jõudluskontrollis hinnatakse vastavalt aretusprogrammile lamba välimikku, sh: nägu, saba, jalgu, villa struktuuri, sarvesid ning eriomadustena tilpasid. Lisaks kogutakse põlistõugu väärtustades andmeid eluea, emaomaduste ning poegimiste kohta, et teada, millised uted on just need kõige väärtuslikumad järeltulevate põlvede kasvatamises.

Jõudluskontrolli viib läbi Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit. Täielik juhis jõudluskontrolliga liitumiseks on leitav Liidu kodulehelt: lammas.ee

Oma karja andmeid saab väga mugavalt vaadata, muuta ja hallata veebikeskkonnas PÄSSU 2.0

Eesti Lamba ja Kitsekasvatajate Liit omab juriidilisi õigusi teostamaks jõudluskontrolli ning pidamaks tõuraamatut. Lisaks juriidilisele võimekusele on konsultantide ja hindamisekspertide näol olemas väga pikaaegsed kihnu maalamba eksperdid ning teadlikud põlistõu säilitajad, kellelt saab igakülgset tuge ning vajadusel juhendamist.

Mida tähendab tõuraamat ja kes sinna kuuluvad?

Tõuraamat on andmekogu, kuhu kogutakse infot lamba põlvnemise, jõudluse, geneetilise väärtuse ning aretaja ja omaniku andmed.

Tõuraamatusse kantakse kõik tõendatud põlvnemisega kihnu maalambad, kelle andmed on registreeritud PRIA loomade registris ning edastatud Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidule.

Tõuraamat koosneb kolmest osast: A, B ja eeltõuraamat. A ning B osadesse jagatakse loomad individuaalse hindamise alusel, mida viib läbi professionaalne hindaja aretusprogrammis ettenähtud parameetrite järgi. Täieliku aretusprogrammiga saad tutvuda SIIN.

Eeltõuraamatusse koonduvad  kõik põlvnemistunnistusega kihnu maalambad peale sündimist ning identifitseerimist PRIAS.

Tõuraamatu erinevatesse osadesse jagatakse loomad punktide alusel, mis jõudluskontrolli käigus kontrollitakse ning arvestatakse. A osas suurepärased loomad aretuseks, B osas head loomad aretuseks ning eeltõuraamatusse liigituvad peale hindamist aretuseks mitte kõige soovituslikumad isendid, kuhu lisatakse juurde tähis MA.

Lambakarja tervise uuring roojast.

Roojaproovi saatmine laborisse on lihtne, kuid vajalik protseduur. Seda selleks, et parasiiditõrjet mitte kasutada ennetamiseks, vaid ainult otsesel vajadusel. Parasiiditõrje ennetavalt kasutamine aitab kaasa resistentsete parasiitide tekkele, mis võivad pikas perspektiivis mõjuda karja tervisele laastavalt ning halvimal juhul lõppeda surmaga.

Kuidas võtta roojaproovi?

Karja tervise uuringu tarbeks tuleb koguda 51-100 g värsket looma väljaheidet (üksiku looma puhul kuni 50 g). Silmaga hinnates on see üks korralik suur peotäis. Roe peab olema karja erinevate isendite oma, et saada üldine pilt parasiitide vohamisest ja karja üldisest tervisest. Väljaheide tuleb koguda steriilsesse nõusse, milleks võib olla puhas plastikust tops või kilekott, mõlemal juhul peab olema pakend lekkekindel ja eriti oluline on, et pakendi väline pind oleks puhas. Pakendile märkida teenuse tellija nimi. Roe transportida esimesel võimalusel laborisse, kuid transpordi ajaks või kui kohe ei õnnestu laborisse minna, tuleb see jahutada külmkapi temperatuurile 2-4˚C. Üle 24h seisnud roe ei ole kasutuskõlblik.

Kus asuvad laborid?

Laborite asukohad koos kontaktidega leiab kodulehelt: https://labris.agri.ee/et/proovide-vastuvott?fbclid=IwAR0WNaVLOaztAyyGLjZ-Z9brbj9FwhZOtwvHJZNrlCmSTuVwl5LPlNfhgbo

Milline on vajalik dokumentatsioon laborile?

Roojaprooviga peab kaasa minema saateleht (vt vormi viide allpool), kuhu tuleb märkida tellija andmed olenevalt, kas tegemist on eraisikuga, ettevõttega või hoopis veterinaariga. Loomade alale märkida looma liigiks lammas, uurimismaterjaliks roe ning loomade arvuks märkida mitu looma on üldiselt karjas. Kõrval tulbas jätta tühjaks lahtrid, mis ei puuduta antud analüüsi. Proovide arvu lahtrisse lisada mitme erineva looma väljaheide on pakendisse kogutud.

Kui puuduvad täiendavad andmed, siis need kohad jäävad samuti täitmata. Väga oluline on märkida uurimise eesmärgiks KTU ehk karja tervise uuring ning uuringu liigiks parasitoloogiline.

Kuna tegemist on karja tervise uuringuga, siis eraldi loomade andmeid välja tooma ei pea. Looma ID juurde võib kirjutada, kas tegemist on põhikarja uttedega, talledega või jääradega olenevalt, keda parasjagu uuritakse. Vanuse lahtrisse märkida keskmine loomade vanus.

Lehe all osas on lahti seletatud lühendid, mis aitavad paremini mõista saatelehte. Samuti on labori töötajad väga abivalmid aitama ja vajadusel juhendama läbi kogu protsessi.

Tellimuse vorm on leitav labori kodulehel: https://labris.agri.ee/sites/default/files/Tellimuste%20vormid/Loomatervis/kk_N_pat_mat_01-2019(2).pdf?fbclid=IwAR1ty1PsSdtQAG2neO5E_ugfq6Fjt4GRrO-pxAmJpPBuV7EK055WZ-FRq90

Kui kaua läheb vastustega ning milliseks kujuneb maksumus?

Kuna tegemist on kiireloomulise analüüsiga, siis vastused saadetakse e-kirjana juba hiljemalt ülejärgmisel päeval. Tulemused on arusaadavad ja loetavad ka ilma veterinaari abita, kuid soovitatavalt pöörduda kohaliku veterinaari poole, kes saab tulemusi hinnata ja anda ka omapoolne professionaali hinnang.

Laboratoorsete uuringute hinnakirja leiab labori kodulehelt: https://labris.agri.ee/et/hinnakiri/loomad/parasitoloogilised-uuringud

Hinnakirjale lisanduvad juurde tellitavad uuringuid, kuid klassikaline karja tervise uuring roojast ilma lisa uuringuteta jääb 10 € juurde.

Julgustame roojaproovi tegema kord aastas või vajadusel tihedamalt, et veenduda oma karja heas tervises ning vajadusel manustada parasiiditõrjet.