Kasvatajale

Loomade heaolu, tervise ja aretuse üldvaldkonnaga tegeleb Maaeluministeerium https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/loomade-tervis-heaolu-ja-aretus

Ministeeriumi haldusalasse kuuluvad:

Ülevaatlik kogu lammaste kasvatamist ja aretus reguleerivast seadusandlusest on leitav Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu kodulehelt https://lammas.ee/?page_id=1171

Tähtajad:

  • Lammas tuleb kõrvamärkidega märgistada 6 kuu jooksul alates sündimisest
  • Kõik lammastega seotud sündmused peab loomaomanik PRIA-le teatama viie tööpäeva jooksul. Sh: märgistamine, liikumine karjast välja või sisse, liikumine erinevate karjamaade/lautade vahel, hukkumin, kadumine, tapmine. Looma liikumise registreerimise taotlus leitav https://www.pria.ee/registrid/lambad-ja-kitsed